UGDYMAS » Vaikų pažangos vertinimas

 

Vaikų pažanga vertinama 2 kartus per metus - gruodžio-sausio mėnesiais ir gegužės-birželio mėnesiais.

 

Vertinimas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aprašu:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf